Wednesday, June 15, 2005

هرگز از مرگ نهراسیده ام

هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر چه دستانش
از ابتذال شکننده تر بود
هراس من باری
همه از مردن در سر زمینیست
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
سوختن، ساختن
جستن، یافتن
و آنگاه به اختیار برگذیدن
و از خویشتن خویش
بارو یی پی افکندن
اگر مرگ را
از این همه ارزشی
افزون باشد
حاشا ،حاشا
که هرگز از مرگ
هراسیده باشم


استاد احمد شاملو
پدر معنوی من
سید علی عالم زاده.ماهان

1 Comments:

At 7:25 AM, Blogger Hosein said...

با سلام
آقای عزیز فکر می کنم کلمه برگزیدن، با ذال نیست
فکر می کنم اگر به املا دقت بیشتری بکنید، بهتر باشه.
با تشکر

 

Post a Comment

<< Home